YT Parkın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə ərazidəki Sovet dönəmindən qalmış bərk sənaye tullantılarının idarə olunması, çirklənmiş və istifadəyə yararsız ərazilərin təmizlənməsi və yaşıllıqların artırılması nəzərdə tutulur.
   İnvestorların əraziyə marağının artmasını nəzərə alaraq yaxın gələcəkdə AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkında ekoloji durumun daha da yaxşılaşdırılmasına nail olunacaqdır.