Image
Image

Azerbaijan National Academy of Sciences

High Technologies Park

Infrastructure

Infrastructure

Free trade

Free trade

One-stop shop

One-stop shop

Research and development

Research and development

ANAS High Technologies Park

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı

Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı elmtutumlu fəaliyyəti dəstəkləyərək, ərazisində fəaliyyət göstərəcək rezidentlərə lazımi şərait və müvafiq imtiyazlar təqdim edir.

Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkında istehsal olunan məhsullar üçün dövlət sifarişlərinin verilməsi Qaydası” YT Parkda istehsal fəaliyyətinin stimullaşdırılması və rezidentlərlə dövlət qurumları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə əlverişli şərait yaradır.

Advantages

Design Idea

Exterritorial residency

Residency activities outside the Technopark
Design Idea

Green corridor

Faster border crossing, higher export potential
Design Idea

Privileges

Tax and customs benefits

News

Contact us

Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva