Bu gün Azərbaycan xalqının hüzn günü olduğu kimi, həm də şərəf günüdür.