“Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi


Elmi-tədqiqat işlərinin sənayeyə tətbiqi ilə işlənib hazırlanmış və xüsusilə neft sənayesində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı–Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində parafinləşmənin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə olunan inhibitorların istehsalı “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyinin fəaliyyətinin əsas istiqamətini təşkil edir.