Patentin adı: Azərbaycanın mərkəzi hissəsinin şorlaşmış çəmən-boz torpaqlarının mənimsənilməsi yolları

Alınma tarixi: 06 iyun 2017 

Nömrəsi:
2621551

Qısa məzmunu: Azərbaycanın mərkəzi hissəsində şorlaşmış və şorəkətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması məqsədilə işlənib hazırlanmış aqromeliorativ və aqrotexniki tədbirlər sistemi (relyef nəzərə alınmaqla hamarlama, dərin şum və yumşalma, üzvi və mineral gübrələrin şum altına verilməsi, düzgün suvarma sisteminə əməl edilməsi və s.) müxtəlif fermer təsərrüfatlarında tətbiqi təklif olunmuş bitkilərin məhsuldarlığını 20-25% artırılmasına nail olunmuşdur.

Müəlliflər: Mojayski Yuriy Anatoliyeviç, Mustafayev Mustafa Qılman oğlu, Qolubenko Mixail İvanoviç.