Image
Image

Национальная Академия Наук Азербайджана

Парк Высоких Технологий

Инфраструктура

Инфраструктура

Свободная торговля

Свободная торговля

Одно окно

Одно окно

Исследования и разработки

Исследования и разработки

Парк Высоких Технологий НАНА

Парк Высоких Технологий НАНА

Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı elmtutumlu fəaliyyəti dəstəkləyərək, ərazisində fəaliyyət göstərəcək rezidentlərə lazımi şərait və müvafiq imtiyazlar təqdim edir.

Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkında istehsal olunan məhsullar üçün dövlət sifarişlərinin verilməsi Qaydası” YT Parkda istehsal fəaliyyətinin stimullaşdırılması və rezidentlərlə dövlət qurumları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə əlverişli şərait yaradır.

Преимущества

Design Idea

Экстерриториальность

Деятельность за пределами Технопарка
Design Idea

Зеленый коридор

Более быстрое пересечение границы, более высокий экспортный потенциал
Design Idea

Льготы

Налоговые и таможенные преференции

Новости

Связаться с нами

Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva